mandag, desember 01, 2008

IRRITERT SÅ DET HELD.....2

Då korpset hadde spelt under julegran tenninga,
hadde presten Sindre Stabell Kulø ei andakt
som oppfordra folk til fred og forsoning.
Folk møtte opp og støtta opp om han der.
Trur alle var like irritert som eg.
Heldigvis var kyrkja både i Bud
og Hustad fulle
av folk under lysmessene som
var der på søndag.
Reknar det hadde ein effekt
det som indremisjonen
hadde å seie om presten vår.
Lysmessa var fin både for oss vaksne
og konfirmantane våre.
Konfirmanten her i huset
følgjer at det går utover årets kull,
og ikkje minst kulla som kjem etter han.
Han føler seg ikkje særleg velkomen
til Leirstaden Frænabu når
dei skal dit over nyttår på leir,
når presten ikkje er bra nok.
Sidan dei er siste kullet som får komme dit,
men presten må ikkje forkynne,
er det vel økonomien som gjer at
dei får komme i år da.


Det var nyheiter både lokalt- og
riksdekkjande tv
om denne saka.

Eit bilete frå Farstadsanden på "vår"

side av elva.

***************************************

Ingen kommentarer: